โคราช ประกาศปิดสถานที่ และเพิ่มมาตรการ เป็นเวลา 14 วัน เริ่ม 26 เมษา 64

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศเรื่อง การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 เมษายน 2564

ประเด็นสำคัญของประกาศฉบับนี้คือการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และเพิ่มมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หลังการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้

(1) ปิดสถานที่ดังนี้ มีผลตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564

 • โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
 • สวนน้ำ สวนสนุก
 • สวนสัตว์
 • สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบรด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 • โต้ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
 • สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม
 • ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
 • สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 • สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
 • พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน)
 • ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ
 • สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย
 • โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
 • สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 • สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
 • สนามม้า
 • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
 • สนามแข่งขันทุกประเภท
 • สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
  ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ตั้งแต่เวลา 11.00น. ถึง 21.00น. ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด ร้านอาหารภายในห้าง ให้จัดที่นั่งห่าง 2 เมตร ถ้าน้อยกว่านี้ต้องมีฉากกั้น
 • ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และไม่มีพื้นที่นั่งรอภายในร้าน
 • สนามกีฬาทุกประเภท ไม่มีการเล่นและการแข่งขันทุกประเภท
 • สวนสาธารณะ ลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา
 • ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.00น. ถึง 22.00น.

(2) มาตรการการจัดกิจกรรมในพื้นที่

 • สถานที่ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 • ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมทางศาสนา ยกเว้น งานศพ การพบปะญาติที่เกินกว่า 20 คน
 • การจัดงานศพ ให้แบ่งพื้นที่ให้ผู้มาร่วมงานเป็นจุด จุดละไม่เกิน 20 คน โดยให้ผู้มาร่วมงานเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และแต่ละจุดต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 5 เมตร
 • การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนของส่วนราชการ ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินรอบละ 20 คน
 • ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
 • ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564

ที่มา – ศูนย์โควิด 19 นครราชสีมา