โคราช ยกระดับมาตรการ หลังศบค.ปรับเป็นพื้นที่แดงเข้ม มีผล 3 สิงหาคม เป็นต้นไป

>> ให้อ้างอิงคำสั่งล่าสุด วันที่ 1 กันยายน 2564 <<

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 7916/2564 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจาก ศบค. ได้ปรับระดับนครราชสีมา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

รายละเอียดคำสั่งมีทั้งหมด 15 ข้อ แต่มีประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ และเป็นคำสั่งใหม่เพิ่มเติมจากคำสั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

 • ห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00-04.00น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือทำงานที่จำเป็น เช่น แพทย์ ขนส่ง ความปลอดภัย ฯลฯ
 • ร้านอาหาร เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 20.00น. โดยห้ามนั่งในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดได้ถึงเวลา 20.00น. เปิดได้เฉพาะแผนซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา จุดบริการฉีดวัคซีน
 • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึงเวลา 20.00น. ให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น
 • โรงแรม งดการจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด เปิดได้ถึง 20.00น. สำหรับร้านสะดวกซื้อให้เปิดเวลา 04.00น.
 • ร้านเสริมสวย ตัดผม ให้บริการได้เฉพาะสระ ตัด ซอย แต่งผม
 • สวนสาธารณะ ให้เดินเล่นออกกำลังกายได้ถึงเวลา 18.00น.
 • สนามกีฬา ให้ปิด ยกเว้นกรณี เป็นสถานที่ช่วยเหลือด้านการควบคุมโรค หรือจังหวัดอนุมัติเป็นกรณี
 • ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็ก
 • ปิด ศูนย์พระเครื่อง
 • เฉพาะคลินิกเวชกรรมเปิดได้ สถานควบคุมน้ำหนัก เสริมความงามประเภทอื่น ให้ปิด
 • ปิด บ่อตกปลา ตกกุ้ง
 • ปิด สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ทำได้ไม่เกิน 5 คน กรณีมากกว่านั้นให้ยื่นขอผ่าน ศปก. จังหวัด
 • กิจกรรมที่จัดได้ ไม่ต้องขออนุญาต เช่น การขนส่งประชาชนตามกฎหมายโรคติตต่อ งานสาธารณสุข งานอำนวยความสะดวกประชาชน ฯลฯ

คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา