โคราช ไฟเขียว! ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะ 7 อำเภอนำร่องการท่องเที่ยว

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 12047/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ ศบค. ที่ให้ 7 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า)

โดย 7 อำเภอของนครราชสีมา ที่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวทั้ง 7 อำเภอ ได้รับการผ่อนปรนมาตรการดังนี้

  • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข
  • กิจการกิจกรรมที่ยังปิดดำเนินการต่อ ได้แก่ สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และ อาบ อบ นวด
  • ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ อนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ได้ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานความปลอดภัย Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย
  • การให้บริโภคสุราไม่ให้เกินเวลา 22.00น.
  • โรงหนัง โรงละคร เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 75% ของที่นั่ง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และงดการทานอาหาร-เครื่องดื่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการขอตรวจประเมินมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration ดูได้ที่ https://web.thailandsha.com/select_register

สำหรับอำเภออื่นนอกเหนือจาก 7 อำเภอนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการในประกาศฉบับเดิม

คำสั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา