ผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 จังหวัดนครราชสีมา อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566 ส่วนของ ส.ส. เขต จังหวัดนครราชสีมา อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งในการเลือกตั้งประจำปี 2566 โคราชมีจำนวน ส.ส. ทั้งหมด 16 เขต (ข้อมูลอัพเดตวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:20น.)

เขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง, ตำบลโพธิ์กลาง, ตำบลหนองไผ่ล้อม) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • ฉัตร สุภัทรวณิชย์ (ก้าวไกล) 37,043
 • เทวัญ ลิปตพัลลภ (ชาติพัฒนากล้า) 29,142
 • ร้อยตำรวจเอกสุปชัย อินทรักษา (เพื่อไทย) 9,224

เขต 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลโคกสูง ตำบลมะเริง ตำบลหนองระเวียง ตำบลหัวทะเล ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลจอหอ ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลตลาด ตำบลพะเนา และตำบลหนองไข่น้ำ) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • ปิยชาติ รุจิพรวศิน (ก้าวไกล) 42,398
 • วัชรพล โตมรศักดิ์ (ชาติพัฒนากล้า) 30,058
 • ประพิศ นวมโคกสูง (พลังประชารัฐ) 9,847

เขต 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองจะบก ตำบลหมื่นไวย ตำบลพลกรัง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลพุดซา ตำบลโคกกรวด ตำบลไชยมงคล ตำบลสุรนารี ตำบลสีมุม และตำบลหนองกระทุ่ม), อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง และตำบลสำโรง) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (ก้าวไกล) 38,982
 • สมศักดิ์ กาญจนวัฒนา (ชาติพัฒนากล้า) 31,768
 • วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์ (เพื่อไทย) 15,853

เขต 4 อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอสูงเนิน, อำเภอโนนไทย (ยกเว้นตำบลด่านจาก, ตำบลกำปัง, ตำบลสำโรง) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (เพื่อไทย) 37,150
 • สมบัติ กาญจนวัฒนา (ชาติพัฒนากล้า) 31,216
 • พันตำรวจโทอัครพงษ์ วรรณพงษ์ (ก้าวไกล) 19,683

เขต 5 อำเภอโนนสูง, อำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลท่าหลวง และตำบลชีวาน), อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลช้างทอง และตำบลท่าช้าง) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (เพื่อไทย) 46,479
 • ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ (พลังประชารัฐ) 29,118
 • เสนีย์ หาญศรี (ก้าวไกล) 15,653

เขต 6 อำเภอบัวลาย, อำเภอบัวใหญ่, อำเภอสีดา, อำเภอแก้งสนามนาง นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • โกศล ปัทมะ (เพื่อไทย) 32,136
 • อรทัย พลวิเศษ (พลังประชารัฐ) 19,172
 • สามารถ ธนกุลชัยสุข (ก้าวไกล) 16,857

เขต 7 อำเภอประทาย, อำเภอลำทะเมนชัย, อำเภอเมืองยาง, อำเภอโนนแดง นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • ปิยะนุช ยินดีสุข (เพื่อไทย) 51,348
 • ทัศนียา รัตนเศรษฐ (พลังประชารัฐ) 22,130
 • อุดม เพ็ชรอ่อน (ก้าวไกล) 10,291

เขต 8 อำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลโบสถ์ ตำบลรังกาใหญ่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลกระชอน ตำบลดงใหญ่ ตำบลธารละหลอด และตำบลหนองระเวียง), อำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลชุมพวง ตำบลประสุข ตำบลท่าลาด ตำบลสาหร่าย ตำบลช่องแมว ตำบลขุย ตำบลโนนรัง ตำบลบ้านยาง ตำบลหนองหลัก ตำบลไพล และตำบลโนนยอ) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • นิกร โสมกลาง (เพื่อไทย) 49,528
 • อรัชมน รัตนวราหะ (พลังประชารัฐ) 23,235
 • กำพล แจ่มศรี (ก้าวไกล) 9,219

เขต 9 อำเภอจักราช, อำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลโนนตูม, ตำบลตลาดไทร), อำเภอห้วยแถลง นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • พลพีร์ สุวรรณฉวี (ภูมิใจไทย) 38,241
 • ธีระยุทธ ตันติกุล (เพื่อไทย) 24,527
 • ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (พลังประชารัฐ) 18,070

เขต 10 อำเภอครบุรี (เฉพาะตำบลแชะ ตำบลเฉลียง ตำบลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ตำบลอรพิมพ์ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลครบุรีใต้), อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลพระพุทธ ตำบลหนองงูเหลือม และตำบลหนองยาง), อำเภอโชคชัย นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • อภิชา เลิศพชรกมล (เพื่อไทย) 51,206
 • บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (ภูมิใจไทย) 37,466
 • วุฒิศักดิ์ พิมพ์พิสาร (ก้าวไกล) 15,170

เขต 11 อำเภอครบุรี (เฉพาะตำบลโคกกระชาย ตำบลมาบตะโกเอน ตำบลลำเพียก ตำบลตะแบกบาน และตำบลสระว่านพระยา), อำเภอเสิงสาง (เฉพาะตำบลเสิงสาง ตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลกุดโบสถ์ ตำบลสุขไพบูลย์ และตำบลบ้านราษฎร), อำเภอหนองบุญมาก นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล (เพื่อไทย) 60,320
 • พรชัย อำนวยทรัพย์ (ภูมิใจไทย) 20,978
 • ณฐพงศ์ สอบกิ่ง (ก้าวไกล) 12,753

เขต 12 อำเภอปักธงชัย, อำเภอวังน้ำเขียว นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล (เพื่อไทย) 44,072
 • สมศักดิ์ พันธ์เกษม (ภูมิใจไทย) 30,824
 • ชรินทร์ ทำดี (ก้าวไกล) 12,326

เขต 13 อำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลวังไทร, ตำบลคลองม่วง, ตำบลวังกะทะ, ตำบลโป่งตาลอง), อำเภอสีคิ้ว นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • พชร จันทรรวงทอง (เพื่อไทย) 47,000
 • สิบเอกศุภวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ (ก้าวไกล) 17,398
 • สุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล (พลังประชารัฐ) 16,110

เขต 14 อำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลปากช่อง ตำบลกลางดง ตำบลจันทึก ตำบลหมูสี ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลขนงพระ ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลพญาเย็น) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (เพื่อไทย) 32,596
 • สาธิต ปิติวรา (ก้าวไกล) 23,829
 • พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ (ประชาธิปัตย์) 15,175

เขต 15 อำเภอด่านขุนทด, อำเภอพระทองคำ (เฉพาะตำบลทัพรั้ง, ตำบลมาบกราด), อำเภอเทพารักษ์ นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • รชตะ ด่านกุล (เพื่อไทย) 44,121
 • วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ (ภูมิใจไทย) 27,915
 • พัชริดา กีรตินพดล (ก้าวไกล) 13,329

เขต 16 อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอคง, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอพระทองคำ (เฉพาะตำบลสระพระ ตำบลพังเทียม และตำบลหนองหอย) นับคะแนนแล้ว 100.00%

 • พรเทพ ศิริโรจนกุล (เพื่อไทย) 37,412
 • ตติรัฐ รัตนเศรษฐ (พลังประชารัฐ) 24,895
 • กรฉัตรชัย นาสมใจ (ก้าวไกล) 14,581

คะแนนแบบบัญชีรายชื่อรวมทั้งจังหวัดจากผู้มาใช้สิทธิ 1,617,061 คน จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 2,120,399 คน (คิดเป็น 76.26%) เป็นดังนี้

 • เพื่อไทย 558,950
 • ก้าวไกล 547,652
 • รวมไทยสร้างชาติ 128,266
 • ชาติพัฒนากล้า 42,313
 • ภูมิใจไทย 40,088
 • พลังประชารัฐ 23,211
 • ประชาธิปัตย์ 12,426
 • เสรีรวมไทย 10,375

ที่มาข้อมูล – ECT Report