Home Tags มอเตอร์เวย์

Tag: มอเตอร์เวย์

อนุมัติแล้ว! มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช คาดสร้างเสร็จปี 2562

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการก่อสร้าง Motor Way เส้นบางปะอิน-โคราช ยาว 199 กิโลเมตร ขนานถนนมิตรภาพเดิม เก็บค่าผ่านทางตามระยะทาง คาดเริ่มประมูลปี 59 สร้างเสร็จปี 62

บทความล่าสุด