Home Tags รถไฟความเร็วสูง

Tag: รถไฟความเร็วสูง

ราคาที่ดินโคราช: ไม่สะเทือนแม้โครงการ 2 ล้านล้านชะงัก

ราคาที่ดินใน จ.นครราชสีมา ยังไม่ได้รับผลกระทบหลังโครงการรถไฟความเร็วสูง-การลงทุน 2 ล้านล้านชะงัก ข้อมูลในวงการอสังหาริมทรัพย์ชี้พื้นฐานยังแข็งแกร่ง ราคาไม่ลงง่ายๆ

บทความล่าสุด