Home Tags สี่แยกประโดก

Tag: สี่แยกประโดก

เปิดรายละเอียด โครงการสร้างอุโมงค์ลอดสี่แยกประโดก

แยกประโดก (บางคนเรียก แยกพีกาซัส) เป็นสี่แยกสำคัญของ จ.นครราชสีมา เพราะเป็นจุดตัดระหว่างถนนมิตรภาพ กับถนนเทศบาล (ไปโรงพยาบาลมหาราช) แต่ปัจจุบันมีสภาพการจราจรที่คับคั่งมากขึ้น รถที่ผ่านแยกนี้จึงติดไฟแดงกันนาน กรมทางหลวงจึงเริ่มโครงการศึกษาว่าจะออกแบบทางต่างระดับของแยกนี้อย่างไร ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นคือทำอุโมงค์ลอดแยกตามแนวถนนมิตรภาพ

บทความล่าสุด