Home Tags สุรนารีเกมส์

Tag: สุรนารีเกมส์

“สุรนารีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัย ปี 2560 จัดที่ มทส. โคราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2560

บทความล่าสุด