Home Tags ฮันนี่โทสต์

Tag: ฮันนี่โทสต์

สวนอาหารก้ามทอง และกาแฟแก้วทอง ไปฟินทั้งกุ้งและฮันนี่โทสต์ที่ปักธงชัย

สวนอาหารก้ามทอง และร้านกาแฟแก้วทอง อีกร้านดังที่มีเมนูเด่นคือกุ้งเผา และเมนูกุ้งหลากหลาย ขณะที่ร้านเบเกอรี่ก็จัดเต็มด้วยขนมหวานน่าทานหลายอย่าง

บทความล่าสุด