Home Tags โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว

Tag: โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว

โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว จงใช้ชีวิต slow life ไปกับธรรมชาติ

จากคนที่หลงใหลในมนเสน่ห์ของกาแฟก่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้ "โรงคั่วกาแฟ" ร้านกาแฟ-อาหารและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกและผลิตเมล็ดกาแฟที่นับได้ว่าเป็นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเรื่องเกี่ยวกับกาแฟเลยก็ว่าได้ ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า แม่น้ำ และขุนเขาให้ผู้ที่มาเยี่ยมได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

บทความล่าสุด