Home Tags 2558

Tag: 2558

“เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช” ประจำปี 2558

งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช" ประจำปี 2558 ณ บริเวณรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปีนี้จัดใหญ่อีกเช่นเคย โดยกิจกรรมในปีนี้ มีทั้งขบวนรถเทียนพรรษาจากแต่ละอำเภอในโคราช ซึ่งจัดเต็มและสวยงามตระการตา บ้างมีอารมณ์ขันจนเป็น...

บทความล่าสุด