Home Tags KRT

Tag: KRT

เปิดแผน KRT ระบบขนส่งมวลชนลอยฟ้าของ อ.เมือง นครราชสีมา

โคราชกำลังจะมีรถไฟฟ้า! We Korat เปิดดูแผนการศึกษาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมา โดยที่ปรึกษามองว่าควรเลือกระบบรถเมล์ด่วน BRT แต่วิ่งบนถนนลอยฟ้าที่สร้างทับ ถ.มิตรภาพอีกทีหนึ่ง

บทความล่าสุด