สถานการณ์คิวจองทำพาสปอร์ต ที่โคราช [ข้อมูล 5 มีนาคม 2557]

>> บทความนี้ไม่เป็นปัจจุบันแล้ว สามารถดูข้อมูลปัจจุบันที่นี่ <<

WeKorat ได้รับคำถามมาหลายช่องทางเกี่ยวกับสถานการณ์การทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ในโคราช ว่าตอนนี้คิวยาวหรือไม่ และขั้นตอนเปลี่ยนไปอย่างไร จึงนำมาสรุปกันครับ

IMG_5750

ข้อมูลล่าสุด เขียนเมื่อ มีนาคม 2558: สำนักงานหนังสือเดินทาง นครราชสีมา สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ประมาณ 250 คนต่อวัน โดยให้รับบัตรคิวได้ตั้งแต่ประมาณ 8 โมงเช้า (เริ่มให้บริการ 8:30) มาในวันนั้นแต่เช้าก็ได้ทำเลยไม่ต้องรอคิววันถัดไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคนแต่ละวันซึ่งไม่แน่นอน

ข้อมูลนี้สรุป ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 โดยหน่วยนครราชสีมา สามารถรับคำร้องได้วันละ 200 คำร้อง แต่ความต้องการปัจจุบันสูงกว่านั้น ขั้นตอนในการขอทำพาสปอร์ตที่โคราชตอนนี้จึงใช้วิธีจองวันที่จะมายื่นคำร้อง โดยมีขั้นตอนคือ

  • มาติดต่อที่สำนักงานหนังสือเดินทางหน้าศาลากลาง เพื่อขอจองวันที่จะมาทำหนังสือเดินทาง (เปิดจองตั้งแต่ 8 โมงเช้า) ปัจจุบันคิวจะถูกจองเต็มล่วงหน้าไปประมาณ 1 สัปดาห์
  • ในวันที่จองไว้ ให้มารับบัตรคิว เริ่มแจก 8 โมงเช้าเช่นกัน จากนั้นจะได้ยื่นคำร้องตามลำดับคิวภายในวันนั้น ตั้งแต่ 8:30 เป็นต้นไป
  • หนังสือเดินทางจะได้รับทางไปรษณีย์ ประมาณ 9-10 วันทำการนับจากวันยื่นคำร้อง

กล่าวโดยสรุป ในตอนนี้หากต้องการทำพาสปอร์ต จะกินเวลาประมาณ 3 สัปดาห์เลย จึงควรวางแผนกันล่วงหน้าอย่างยิ่งครับหากใครมีเหตุต้องใช้ฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม >> วิธีการทำพาสปอร์ตที่นครราชสีมา

IMG_5751

เกิดโคราช เรียนกรุงเทพ ตอนนี้อยู่โคราช เขียนอยู่หลายที่ทั้ง Blognone, BrandInside และ MacThai