Home Tags Passport

Tag: Passport

สถานการณ์คิวจองทำพาสปอร์ต ที่โคราช [ข้อมูล 5 มีนาคม 2557]

>> บทความนี้ไม่เป็นปัจจุบันแล้ว สามารถดูข้อมูลปัจจุบันที่นี่ << WeKorat ได้รับคำถามมาหลายช่องทางเกี่ยวกับสถานการณ์การทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ในโคราช ว่าตอนนี้คิวยาวหรือไม่ และขั้นตอนเปลี่ยนไปอย่างไร จึงนำมาสรุปกันครับ ข้อมูลล่าสุด เขียนเมื่อ มีนาคม 2558: สำนักง...

วิธีการทำพาสปอร์ตที่ จ. นครราชสีมา

แผนที่และวิธีการทำหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ จ.นครราชสีมา สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช สะดวก รวดเร็วกว่าการทำพาสปอร์ตที่กรุงเทพเสียอีก อัพเดตข้อมูลปี 2020

บทความล่าสุด