เทศกาลไหมไทย Thai Silk Festival 2014 ที่อำเภอปักธงชัย 9-15 ธ.ค. นี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา อำเภอปักธงชัยและ สมาคมไหมไทย จ.นครราชสีมา จัดงาน เทศกาลไหมไทยครั้งที่ 15 (Thai Silk Festival 2014) ในวันที่ 9-15 ธันวาคม 2557 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา (เริ่มตั้งแต่เวลา09.00น-24.00น.)

เป้าหมายของการจัดงานคือส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางผ้าไหมของ อ.ปักธงชัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย กิจกรรมภายในงานได้แก่

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ
  • นิทรรศการไหม
  • การสาธิตวิธีการทำไหม
  • กิจกรรมประกวด Young Designer ให้นักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นส่งเข้าประกวด
  • การแสดงแฟชั่นโชว์จากงานของ Designer ชั้นนำของประเทศ

นายอาทิตย์ วุฒิคะโรง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ว่าภายในปี 2560 ประเทศไทยจะต้องผลักดันให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยก้าวไปสู่ความเป็นสากลโดยเฉพาะการยกระดับผ้าไหมไทยสู่สินค้าแฟชั่นชั้นสูง โอต์ กูตูร์ ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ ส่วน  นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า อ.ปักธงชัย มีส่วนแบ่งรายได้ไม่น้อยจากอุตสาหกรรมไหมในประเทศไทย ซึ่งผลิตผ้าไหมส่งออกตลาดโลกคิดเป็นปริมาณ 10 ล้านหลาต่อปี

thai-silk-2013

ภาพกิจกรรมของเทศกาลไหมไทยปี 2556 จากเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลจาก บ้านเมือง