ชมถนนสายเก่าในเขื่อนลำตะคอง หลังน้ำลดลงมากจนถนนยาว 9 กิโลเมตรปรากฏขึ้นมา

สถานการณ์ภัยแล้งล่าสุดของจังหวัดนครราชสีมายังค่อนข้างน่าเป็นห่วง ตามที่ We Korat เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ระดับน้ำลดลงไปมาก จนปรากฏเส้นทางถนนที่ไม่พบกันบ่อยนักขึ้นมา

12787285_10153301988511260_2070466117_o

เส้นทางดังกล่าวนั้น เป็นถนนมิตรภาพสายเก่า ซึ่งต่อมาได้ถูกแทนที่ด้วยเขื่อนลำตะคอง และมีถนนมิตรภาพสายใหม่สร้างขนานไปกับเขื่อน ซึ่งสามารถพบเห็นได้เมื่อระดับน้ำลดลงไปมาก ถนนเส้นดังกล่าวสร้างโดยทหารสหรัฐอเมริกา เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุดรธานี ระยะทางที่ปรากฏในเขื่อนนั้นยาวกว่า 9 กิโลเมตร

12787541_10153301988346260_338867489_o

ltk_1

ตอนนี้เส้นทางดังกล่าวจึงมีชาวบ้านมาเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช บ้างก็มาวิ่งหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายกัน

12789873_10153301988211260_841065212_o

12810193_10153301988466260_1631129816_o

12822642_10153301988096260_1685465420_o

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองล่าสุด มีน้ำใช้การได้อยู่ 80.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนวันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน ไม่มีปัญหาขาดแคลน อีกทั้งยังได้ประสานงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อจัดทำฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำตะคอง

หนังสือชี้แจงจาก โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาลำตะคอง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
หนังสือชี้แจงจาก โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาลำตะคอง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์โครงการฯลำตะคอง และเดลินิวส์