คืบหน้ารถไฟทางคู่! เตรียมทดลองวิ่ง บ้านเกาะ-เมืองคง ตุลาคมปีนี้

มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดของโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนของโครงการรถไฟรางคู่ โดยเฟสของ จิระ-ขอนแก่น จะสามารถเปิดทดลองวิ่งรถไฟรางคู่ได้ในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนของ 9 สถานี ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้ลดระยะเวลาเดินทางจาก จิระไปขอนแก่น เหลือ 1 ชั่วโมง 20 นาที

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเส้นทางจาก ชุมทางถนนจิระ นครราชสีมา ไปถึง ขอนแก่น ระยะทางรวม 187 กิโลเมตร นั้น ภาพรวมโครงการคืบหน้าไปแล้ว 57.8% จะแล้วเสร็จได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562

มีสถานีที่ความคืบหน้ามากกว่า 90% แล้วอยู่ 9 สถานี เริ่มจากสถานีรถไฟบ้านเกาะ ไปจนถึงสถานีเมืองคง ซึ่งคาดว่าในเดือนตุลาคมปีนี้ (2561) จะทำการทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานจริงในเส้นทางนี้

9 สถานีในเส้นทางนี้ ประกอบด้วย สถานีบ้านเกาะ – สถานีบ้านกระโดน – สถานีหนองแมว – สถานีโนนสูง – สถานีบ้างดงหลอง – สถานีบ้านมะคำ – สถานีพลสงคราม – สถานีบ้านดอนใหญ่ – สถานีเมืองคง

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ส่วน ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น นั้น หากโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้จากเดิมราว 3 ชั่วโมง เหลือ 1 ชั่วโมง 20 นาที เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าได้มากขึ้น และรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 10 ล้านคนต่อไป

สถานีรถไฟ ชุมทางถนนจิระ

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ