ประกาศแล้ว! ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช รถ 4 ล้อ สูงสุด 240 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 เส้นทาง บางปะอิน-นครราชสีมา มีรายละเอียดสำคัญคือรายละเอียดค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ในเส้นทางต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามที่ We Korat นำเสนอไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้

โดยค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงสุดสำหรับรถ 4 ล้อ อยู่ที่ 240 บาท เริ่มจากด่านบางปะอิน ลงที่ด่านขามทะเลสอ ส่วนรถ 6 ล้อ สูงสุด 380 บาท และ 6 ล้อขึ้นไปสูงสุด 550 บาท

ทั้งนี้ ด่านเก็บค่าธรรมเนียมมีทั้งหมด 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ กำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ปี 2566

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา