เผยเส้นทางล่าสุด รถไฟฟ้ารางเบาโคราช LRT สายสีเขียว เริ่มให้บริการปี 2568

We Korat ได้รายงานข้อมูลล่าสุดของการจัดการขนส่งสาธารณะในจังหวัดนครราชสีมามาโดยตลอด ล่าสุดสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT ได้มีการจัดงานเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

โดยข้อมูลเส้นทางใหม่ของโครงการนั้น สายสีเขียวมีการปรับเส้นทาง-สถานี ใหม่ (ข้อมูลเดิม) โดยมีทั้งหมด 20 สถานี เริ่มต้นจากบริเวณตลาดเซฟวัน (ถนนมิตรภาพ) และสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ รวมระยะทางประมาณ 11.17 กิโลเมตร

สถานีทั้ง 20 สถานี ประกอบด้วย

 1. สถานีตลาดเซฟวัน
 2. สถานีตลาดมิตรภาพ
 3. สถานีอู่เชิดชัย
 4. สถานีสำนักคุมประพฤติ
 5. สถานีชุมชนประสพสุข
 6. สถานีสวนภูมิรักษ์
 7. สถานีหัวรถไฟ
 8. สถานีเทศบาลนคร
 9. สถานีแยกเต๊กฮะ
 10. สถานีตลาดใหม่แม่กิมเฮง
 11. สถานีราชดำเนิน
 12. สถานีคลังพลาซ่าใหม่
 13. สถานีธนาคารยูโอบี
 14. สถานีถนนชุมพล
 15. สถานีแยกประปา
 16. สถานีโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 17. สถานีราชภัฏ
 18. สถานีโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
 19. สถานีราชมงคล
 20. สถานีบ้านนารีสวัสดิ์
เส้นทางรถไฟฟ้ารางเบา นครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

จากภาพนั้น เส้นทางจะเริ่มจากตลาดเซฟวัน ผ่านแยกปักธงชัย ลอดด้านข้างสะพานข้ามทางรถไฟ เข้าสู่ถนนสืบศิริ เลี้ยวขวาวัดใหม่อัมพวันเข้าถนนมุขมนตรี ผ่านห้าแยกหัวรถไฟ มุ่งสู่ถนนโพธิ์กลาง เลี้ยวซ้ายที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกไอที ผ่านโรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สุรนารีวิทยา วัดสามัคคี เลี้ยวซ้ายเข้าแยกสุรนารายณ์ ตรงไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองบ้านนารีสวัสดิ์

ตามแผนงานการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มได้ช่วงปลายปี 2564 แล้วเสร็จคาดว่าปลายปี 2568 ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท และคิดเพิ่ม 1 บาท ตามจำนวนสถานีปลายทาง