คำสั่งโคราช งดวิ่งรถประจำทางปลายทางโคราช มีผล 11 เม.ย. เป็นต้นไป

[อัพเดต 5 มิถุนายน 2563] คำสั่งฉบับนี้ยกเลิกแล้ว ดูประกาศล่าสุดที่นี่

กรมการขนส่งทางบก ออกคำสั่งที่ 239/2563 ให้ระงับการเดินรถโดยสารในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลตั้งแต่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดโดยสรุปนั้น ตั้งแต่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบกจะเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ให้หยุดเดินรถต่อไปนี้

  • รถโดยสาร จาก กรุงเทพฯ ปลายทาง นครราชสีมา
  • รถโดยสาร ที่วิ่งในภูมิภาค มีต้นหรือปลายทาง เป็นนครราชสีมา และอีกจังหวัดหนึ่ง

ทั้งนี้รถโดยสารที่วิ่งภายในจังหวัดนครราชสีมา ยังดำเนินการตามปกติ

เอกสารฉบับเต็ม (ที่มา)

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้สถานีขนส่งหลัก 4 แห่ง ในนครราชสีมา คือ สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 1 (บขส.เก่า), สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่), สถานีขนส่งพิมาย และสถานีขนส่งโชคชัย ปิดให้บริการในช่วงเวลา 19:00-05:00น. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง