โคราช รายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด ระลอกใหม่ ลำดับที่ 10

จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงพยาบาลมหานครราชสีมา รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด ช่วงบ่ายวันที่ 12 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ในพื้นที่อำเภอปากช่อง

โดยผู้ติดเชื้อลำดับที่ 10 ในการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นเพศหญิง อายุ 37 ปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อพบผู้สัมผัสทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำแล้ว

ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยโควิดที่ยังรักษาอยู่ 3 ราย (รายที่ 8-9 และล่าสุดรายที่ 10 ของวันนี้) โดยมีผู้รักษาหายแล้ว 7 ราย

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลมหานครราชสีมา