โคราช ผ่อนคลายมาตรการ ร้านอาหารขายแอลกอฮอล์ได้ โรงหนัง ฟิตเนส เปิด เริ่ม 22 มิ.ย. 64

>> มีคำสั่งใหม่กว่า ฉบับปัจจุบัน 28 มิถุนายน 2564 แก้ไขรายละเอียดบางรายการ <<

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 102/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ก่อนหน้านี้ ส่วนบางสถานที่ กิจการ กิจกรรม ยังคงให้ปิดดำเนินการต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มสถานที่ ให้กลับมาเปิดดำเนินการ หรือผ่อนคลายมาตรการ

 • โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคาร สถานที่ จัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม
 • สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยลดจำนวนที่นั่งในร้านครึ่งหนึ่งไม่ให้แออัด
 • โรงภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยมีการเว้นระยะที่นั่ง

กลุ่มสถานที่ กิจการ กิจกรรม ที่ให้ปิดสถานที่ต่อไปจากประกาศนี้

 • สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
 • สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • อาบ อบ นวด
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา
 • โต๊ะสนุ้กเกอร์ บิลเลียด
 • สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกม
 • ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต
 • สนามม้า

นอกจากนี้ในประกาศจังหวัด ยังมีมาตรการควบคู่เพิ่ม มีประเด็นสำคัญดังนี้

 • กำหนดให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือที่สาธารณะ
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคล สูงสุดไม่เกิน 200 คน และต้องขออนุญาต ศปก. ในพื้นที่รับผิดชอบก่อน
 • ให้มีมาตรการจัดสถานที่ป้องกันโรค เช่น ตรวจอุณหภูมิ เว้นระยะห่างบุคคล ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ฯลฯ

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม สามารถดูได้จากประกาศลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ด้านล่าง

ที่มา: ศูนย์โควิด 19 โคราช