โคราชออกคำสั่ง ควบคุมการระบาดโควิด-19 มีผล 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป

>> ให้ใช้คำสั่งล่าสุด 21 กรกฎาคม 2564 <<

จังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 109/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ประกาศเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดคำสั่ง และคำสั่งสถานที่ให้ปิดดำเนินการ มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 มีดังนี้

ขอความร่วมมือ งดออกจากบ้าน 22:00-04:00น. ของวันถัดไป

นอกจากนี้ ขอความร่วมมืองดเดินทางข้ามจังหวัด งดเดินทางไปสถานที่เสี่ยง งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน ทำงานด้านการขนส่ง ฯลฯ

ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐและเอกชน พิจารณาการทำให้ทำงาน Work From Home

โรงเรียนในทุกสังกัด งดการเรียน On-Site

ปิดสถานที่ต่อไปนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564

 • โรงภาพยนตร์
 • สวนน้ำ สวนสนุก
 • สนามเด็กเล่น
 • สวนสัตว์
 • สถานที่เล่นสเก็ต
 • ฟิตเนส
 • พิพิธภัณฑ์
 • ห้องสมุด
 • สนามมวย
 • โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้
 • สถานที่สัก
 • สถานที่เล่นโยคะ
 • สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
 • สถานที่แสดงมหรสพ
 • ร้านเสริมสวย ให้บริการได้เฉพาะ ตัด สระ ซอย แต่งผม ไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
 • สวนสาธารณะ เปิดให้เดินเล่นหรือออกกำลังกายได้ถึง 18:00น.
 • ปิดสนามกีฬาทุกประเภท เว้นแต่ใช้กิจกรรมควบคุมโรค หรือตามคำอนุญาตของทางราชการ

ร้านอาหาร เปิดได้ 22:00น. แต่เปิดให้นั่งในร้านได้ถึง 21:00น. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึง 21:00น.

ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ไม่เกิน 22:00น.

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ทำได้ไม่เกิน 20 คน

โดยให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ หากมากกว่า 20 คน ต้องผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา – ประกาศจังหวัดนครราชสีมา