Home Tags กฟภ.

Tag: กฟภ.

กฟภ. อนุมัติโครงการนำสายไฟฟ้าในโคราชลงใต้ดินแล้ว วงเงิน 1,927 ล้านบาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดนครราชสีมา จะนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงใต้ดิน แบ่งเป็น 3 ระยะตลอดโครงการ (เฟส) ประเมินตามพื้นที่มีอัตราการเติบโตของโหลดไฟฟ้าไม่สูง

บทความล่าสุด