Home Tags ก๋วยเตี๋ยวหลอด

Tag: ก๋วยเตี๋ยวหลอด

ลองเมนูในตำนาน ก๋วยเตี๋ยวหลอด “กินซ่า” ที่ขายในช่วงโควิด

เมื่อ "กินซ่า" สถานที่รู้กันในโคราช นำเมนูในตำนาน ก๋วยเตี๋ยวหลอด มาขายในช่วงโควิด ก็ต้องลองกันหน่อย

บทความล่าสุด