Home Tags อุตสาหกรรม

Tag: อุตสาหกรรม

โคราช ถูกเลือกเป็น 1 ใน 9 จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ ซูเปอร์คลัสเตอร์

เป็นข่าวดีสำหรับชาวโคราช เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ใน 9 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งคำถามว่าแล้วดีอย่างไร และชาวโคราชจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง มาดูรายละเอียดกัน โดยนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์นั้น เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่พื้นที่ซึ่งม...

บทความล่าสุด