โคราชออกคำสั่ง ให้ 7 อำเภอนำร่อง ร้านอาหารขายแอลกอฮอล์ได้ถึง 3 ทุ่ม

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 389/2565 และ 390/3565 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังสถานการณ์ผู้ติดเชื้อกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่

คำสั่งนี้ แบ่งเป็นสองพื้นที่ เนื่องจากนครราชสีมามี 7 อำเภอ ที่เป็นอำเภอนำร่องด้านการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอสีคิ้ว ส่วนพื้นที่อำเภออื่น ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) มีมาตรการที่แตกต่างกัน

รายละเอียดโดยสรุปส่วนที่สำคัญมีดังนี้

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

  • พื้นที่นำร่องฯ (สีฟ้า) – รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 1,000 คน
  • พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) – รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 500 คน

หากต้องมีผู้เข้าร่วมมากกว่านั้น ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการฯ จังหวัด

สถานบริการ

ให้สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งถูกสั่งปิดอยู่แล้ว ปิดให้บริการต่อไป หากผู้ประกอบการต้องการปรับเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการฯ จังหวัด ภายใน 15 มกราคม 2565

ร้านอาหาร และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • พื้นที่นำร่องฯ (สีฟ้า) – ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 21.00น. ร้านอาหารปิดบริการ 23.00น. ร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต้องผ่านเกณฑ์ตรวจประเมิน SHA+ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น
  • พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) – ร้านอาหารเปิดให้บริการได้ถึง 23.00น. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สถานที่ต่างๆ ที่เคยมีคำสั่งเปิดให้บริการได้ สามารถเปิดให้บริการต่อไปได้ตามเดิม โดยมีมาตรการป้องกัน ความสะอาด รักษาระยะห่าง

คำสั่งและมีผล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: จังหวัดนครราชสีมา (1), (2)