Home Tags ข่าวประชาสัมพันธ์

Tag: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ของ มทส. เน้นความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา เปิดรับสมัครแล้ว

We Korat มีรายละเอียดของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เน้นความเป็นเลิศของเด็กในด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจอย่างมากมาฝากกันครับ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นโรงเรียนประจำ โดยเน้นเสริมศักยภาพให้นักเร...

บทความล่าสุด