Home Tags นครราชสีมา

Tag: นครราชสีมา

โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 5 มีผล 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป อะไรเปิดได้ อะไรยังให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 9054/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5

โคราชออกประกาศฉบับที่ 4 ยกเลิกการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา ออกประกาศโควิด19 ฉบับที่ 4 ยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากนอกโคราชทั้งหมด

โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 มีผล 15 มิ.ย. 63 อะไรเปิดได้ อะไรให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 6511/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4

เชิดชัยทัวร์ – แอร์โคราชฯ – นครชัย21 พร้อมให้บริการรถทัวร์ไปกลับกรุงเทพฯ แล้ว

รวมข้อมูลการเดินทาง สำหรับรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จากนครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการแล้ว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศดีขึ้น

คำสั่งโคราช – เปิดสถานีขนส่ง – เปิดให้ทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งแล้ว

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 6133/2563 และ 6134/2563 เกี่ยวกับการเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเปิดสำนักงานขนส่ง ในจังหวัดนครราชสีมา

โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 มีผล 1 มิ.ย. 63 อะไรเปิดได้ อะไรให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 5983/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

โคราชออกประกาศ ปรับลดจังหวัดเสี่ยง เหลือ 3 จังหวัด ที่ต้องกักตัว 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา ออกประกาศโควิด19 ฉบับที่ 3 โดยลดจำนวนจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เหลือ 3 จังหวัด

โคราชปลดล็อก! ให้โรงแรมเปิดบริการตามปกติ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 5370/2563 เรื่อง ยกเลิกการปิดโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท

โคราช ประกาศปลดล็อกเมืองเฟส 2 วันที่ 17 พ.ค. 63 สรุป ธุรกิจใดเปิดได้ ธุรกิจใดให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 5461/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

โคราชออกประกาศ ผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง กักตัว 14 วัน ลดเหลือ 9 จังหวัด

คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา ออกประกาศโควิด19 โดยลดจำนวนจังหวัดพื้นที่เสี่ยง เหลือ 9 จังหวัด

บทความล่าสุด