โคราช ยกเลิกเคอฟิว ร้านอาหารเปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 10197/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลังจาก ศบค. ปรับระดับควบคุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาลง

โคราช ผ่อนคลายมาตรการโควิด ร้านอาหารมีดนตรีสดได้ เริ่ม 1 ตุลาคม 64

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 9784/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางตามประกาศของ ศบค.

โคราช ผ่อนคลาย นั่งกินในร้านอาหารได้ มีผล 1 กันยายน 64

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 8668/2564 เป็นการผ่อนคลายมาตรการของโควิด 19 หลังจากสถานการณ์ในพื้นที่นครราชสีมามีทิศทางทรงตัว และมีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น

โคราช ยกระดับมาตรการ หลังศบค.ปรับเป็นพื้นที่แดงเข้ม มีผล 3 สิงหาคม เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมเป็นต้นไป หลัง ศบค. ได้ปรับระดับจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

โคราชออกคำสั่ง ยกระดับควบคุมโควิด-19 มีผล 21 กรกฎาคม เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 เพิ่มเวลาปิดสถานที่ และคงคำสั่งปิดสถานที่ก่อนหน้านี้

โคราชออกคำสั่ง ควบคุมการระบาดโควิด-19 มีผล 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 109/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ประกาศเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

โคราช ออกคำสั่งด่วน! ยกเลิกการขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร โรงเรียนงด On-Site 14 วัน

โคราช ออกคำสั่งด่วน! ยกเลิกการขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร โรงเรียนงด On-Site 14 วัน

โคราช ผ่อนคลายมาตรการ ร้านอาหารขายแอลกอฮอล์ได้ โรงหนัง ฟิตเนส เปิด เริ่ม 22 มิ.ย. 64

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 102/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ก่อนหน้านี้ ส่วนบางสถานที่ กิจการ กิจกรรม ยังคงให้ปิดดำเนินการต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

โคราช ผ่อนคลายมาตรการ จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน (13 มิ.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 99/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประกาศวิธีปฏิบัติการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โคราช ผ่อนปรนมาตรการปิดสถานที่ สวนสาธารณะ ยิม เปิดได้แล้ว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เรื่องการปิดสถานที่ และผ่อนปรนมาตรการ

บทความล่าสุด