โคราช ผ่อนคลายมาตรการ ร้านอาหารขายแอลกอฮอล์ได้ โรงหนัง ฟิตเนส เปิด เริ่ม 22 มิ.ย. 64

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 102/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ก่อนหน้านี้ ส่วนบางสถานที่ กิจการ กิจกรรม ยังคงให้ปิดดำเนินการต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

โคราช ผ่อนคลายมาตรการ จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน (13 มิ.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 99/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประกาศวิธีปฏิบัติการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โคราช ผ่อนปรนมาตรการปิดสถานที่ สวนสาธารณะ ยิม เปิดได้แล้ว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เรื่องการปิดสถานที่ และผ่อนปรนมาตรการ

โคราช ประกาศปิดสถานที่ และเพิ่มมาตรการ เป็นเวลา 14 วัน เริ่ม 26 เมษา 64

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่องการปิดสถานที่ และเพิ่มมาตรการ

โคราช ออกคำสั่งสำหรับผู้เดินทางมาจาก 17 จังหวัดสีแดง (ข้อมูล 17 เม.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก 17 จังหวัดพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ ศบค. มีผลตั้งแต่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 17 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประ...

โคราช ประกาศคำสั่งสำหรับผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง (ข้อมูล 7 เม.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศ สำหรับผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อเวลา 22:00น. วันที่ 28 มีนาคม 2564

โคราช รายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด ระลอกใหม่ ลำดับที่ 11-12-13

โคราช พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง รายงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

โคราช ประกาศคำสั่งผู้เดินทางเข้าจังหวัด แก้ไขล่าสุด กุมภาพันธ์ 2564

โคราชออกคำสั่ง เรื่องการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจาก สมุทรสาคร และจังหวัดอื่นๆ

โคราช แก้ไขคำสั่ง เหลือเฉพาะ 5 จังหวัดสีแดงเข้ม กักตัว 14 วัน

โคราชออกประกาศแก้ไขคำสั่ง เรื่องการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เหลือ 5 จังหวัด

บทความล่าสุด