Home ข่าวสาร

ข่าวสาร

โคราช ผ่อนคลาย นั่งกินในร้านอาหารได้ มีผล 1 กันยายน 64

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 8668/2564 เป็นการผ่อนคลายมาตรการของโควิด 19 หลังจากสถานการณ์ในพื้นที่นครราชสีมามีทิศทางทรงตัว และมีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น

โคราช ยกระดับมาตรการ หลังศบค.ปรับเป็นพื้นที่แดงเข้ม มีผล 3 สิงหาคม เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมเป็นต้นไป หลัง ศบค. ได้ปรับระดับจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

โคราชออกคำสั่ง ยกระดับควบคุมโควิด-19 มีผล 21 กรกฎาคม เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 เพิ่มเวลาปิดสถานที่ และคงคำสั่งปิดสถานที่ก่อนหน้านี้

โคราชออกคำสั่ง ควบคุมการระบาดโควิด-19 มีผล 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 109/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ประกาศเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

โคราช ออกคำสั่งด่วน! ยกเลิกการขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร โรงเรียนงด On-Site 14 วัน

โคราช ออกคำสั่งด่วน! ยกเลิกการขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร โรงเรียนงด On-Site 14 วัน

โคราช ผ่อนคลายมาตรการ ร้านอาหารขายแอลกอฮอล์ได้ โรงหนัง ฟิตเนส เปิด เริ่ม 22 มิ.ย. 64

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 102/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ก่อนหน้านี้ ส่วนบางสถานที่ กิจการ กิจกรรม ยังคงให้ปิดดำเนินการต่อไป มีรายละเอียดดังนี้

โคราช ผ่อนคลายมาตรการ จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน (13 มิ.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 99/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประกาศวิธีปฏิบัติการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โคราช ผ่อนปรนมาตรการปิดสถานที่ สวนสาธารณะ ยิม เปิดได้แล้ว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เรื่องการปิดสถานที่ และผ่อนปรนมาตรการ

โคราช ประกาศปิดสถานที่ และเพิ่มมาตรการ เป็นเวลา 14 วัน เริ่ม 26 เมษา 64

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่องการปิดสถานที่ และเพิ่มมาตรการ

โคราช ออกคำสั่งสำหรับผู้เดินทางมาจาก 17 จังหวัดสีแดง (ข้อมูล 17 เม.ย. 64)

จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ออกประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก 17 จังหวัดพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ ศบค. มีผลตั้งแต่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 17 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประ...

บทความล่าสุด