Home Tags โควิด-19

Tag: โควิด-19

โคราช ออกประกาศ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง กักตัว 14 วัน

โคราชออกคำสั่งผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามประกาศ 4 ม.ค. 64 ต้องกักตัว 14 วัน

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 7

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ ในโคราช ลำดับที่ 7 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช ระลอกใหม่ ลำดับที่ 4-5-6

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ ในโคราช ลำดับที่ 4-5-6

โคราช ประกาศมาตรการป้องกันควบคุม ผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 5 มีผล 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป อะไรเปิดได้ อะไรยังให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 9054/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5

ศบค. ประกาศปลดล็อกเฟส 5 ห้างเปิดได้ดึกขึ้น ผับ-บาร์ เปิดได้ทั้งหมด ร้านเกม-เน็ต เปิดได้แล้ว

ศบค. ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 มีผล 1 ก.ค. เป็นต้นไป กับธุรกิจที่ยังไม่ให้เปิดดำเนินการก่อนหน้านี้

โคราชออกประกาศฉบับที่ 4 ยกเลิกการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชสีมา ออกประกาศโควิด19 ฉบับที่ 4 ยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากนอกโคราชทั้งหมด

โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 มีผล 15 มิ.ย. 63 อะไรเปิดได้ อะไรให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 6511/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4

ศบค. ประกาศปลดล็อกเฟส 4 ยกเลิกเคอฟิว ร้านอาหารขายเหล้าได้แล้ว

ในวันนี้ (12 มิถุนายน 2563) ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ดีขึ้น

โคราช ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 มีผล 1 มิ.ย. 63 อะไรเปิดได้ อะไรให้ปิดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งที่ 5983/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

บทความล่าสุด